W związku z faktem, że w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej rozpowszechniane sąw związku z faktem, że w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej rozpowszechniane sąnieprawdziwe informacje na temat spółki i sposobu świadczenia przez nią usług maklerskichw latach 2014 - 2016, zarząd XTB uważa za konieczne zabranie głosu w tej sprawie iprzedstawienie stanowiska spółki.