O cyfrowych walutach banków centralnych (CBDC) często mówi się w kontekście ich potencjalnej „programowalności”, dzięki której emitenci mogliby narzucać ograniczenia co do sposobu ich wydawania. Przykładem takich ograniczeń mogłyby być ograniczenia czasowe. „Masz miesiąc na wydanie wypłaty, inaczej przepadnie”. Mogłyby też być bezpośrednio powiązane z ocenami w ramach Systemu zaufania społecznego (ang. Social Credit System) […]

Artykuł ECB: Cyfrowe Euro nigdy nie będzie programowalne pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Przeczytaj pełną treść na stronie bithub.pl