W ostatnim czasie już kilkakrotnie pisaliśmy na temat Wenezueli oraz postępującej tam adopcji wirtualnych walut. Kraje rozwijające się często dotykają problemy gospodarcze spowodowane nieudolną polityką monetarną lub czynnikami związanymi z polityką międzynarodową. W Wenezueli doprowadziło to do wręcz niemożliwej do opanowania hiperinfalcji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był spadek zaufania do waluty krajowej i wzrost użycia […]

Artykuł Wenezuela: Bitcoin popularniejszy niż w Kanadzie i Indiach pochodzi z serwisu BitHub.pl.

Przeczytaj pełną treść na stronie bithub.pl