Sąd Rejonowy w Stanach Zjednoczonych uniemożliwia Telegramowi wyemitowanie tokenów GRAM. Twierdzi, że są one papierami wartościowymi, a na ich wydanie spółka nie ma obecnie żadnej zgody. Na podstawie wniosku złożonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dot. wstępnego zakazu emisji tokenów sąd przyznał organowi rację i stwierdził, że: “Biorąc pod uwagę realia ekonomiczne w […]

Przeczytaj pełną treść na stronie comparic.pl